Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet

Isten.van.hu

Vedd az Élet vizét, ingyen!

Isten léte a Szentírás szerint evidencia. Õ van. (pont!)     / Isten.van :-) /
Sõt, Õ van csak igazán. Nélküle mi sem vagyunk. Nélküle halottak vagyunk.
Súlyos állítások nem? Nézzünk hát utána !

A Szentírás nem bizonygatja Isten létét. Ellenben beszél az Isten tetteirõl.
Egy cselekvõ valóságos Létezõt állít elénk. De beszél arról is, hogy magával az emberrel is van e Létezõnek terve és arról is beszél, hogy mi ez a terv velünk, emberekkel.
Az isteni kijelentés azzal kezdõdik, hogy kezdetben teremtette  Isten a világmindenséget. A Biblia azzal folytatódik, hogy ezután mindannyiunkat Õ gondolt el és teremtett meg. Az Isten-bizonyitékok nem jellemzõek a Bibliára. Isten létét sem bizonyítani sem megcáfolni nem lehet senkinek.
Isten tetteirõl azonban értesülhetünk a Szentírásból is, de a saját életünkbõl is. Hiszen , ha valaki találkozik az élõ Istennel, belsõ szükségét érzi annak, hogy õ is elmondja, hogy mit tett érte Isten.
És ott van a terv: ha figyelünk rá és érdekel minket, megtudhatjuk mi ez pontosan. De az Õ tervét nem tudhatjuk meg addig, amíg süketek vagyunk ennek meghallására. Mi tesz süketté? Mi választ el tõle?

Kezjük az elején!

Isten szeret téged! Neki terve van veled! Még akkor is, ha te még ott tartasz, hogy van vagy nincs. Feléd kinyújtott szeretõ karja akkor is vár.
Szeretete akkor is érvényes. A kettõtök közötti akadály nem más, mint a bûneid.
Nem! Ne rémülj meg! Nézzük meg mit is jelent a bûn fogalma.
Bûnnek azt nevezi a Biblia, hogy az ember Isten nélkül akar élni, Istentõl függetlenül. Minden, amit az ember ebben az állapotban csinál, az bûn.
Mert ami nem hitbõl van, bûn az (Római levél 14. rész 23. vers).
De!
De ezt az akadályt Jézus Krisztus elvette az útból. Aki ezt kipróbálja, aki egy pici bizalmat elõlegez annak az Istennek, akirõl még azt sem hiszi bizonyosan, hogy van-e, annak a pici bizalmára is hatalmasan válaszol Isten. Mert a Biblia alapkérdése az feléd, hogy Isten jelen van-e az életedben vagy sem? Te ember, az Isten jelenlétébe kívánkozol-e és ott élsz-e az Õ jelenlétében, vagy pedig Tõle valahol távol, Neki hátat fordítva, és - persze tévesen - az a benyomásod, hogy Õ nincs...

Mit is mond Õ magáról: "Vagyok, aki vagyok" ( Mózes 2. könyve 3. rész 14.vers) , amit így is fordíthatunk : vagyok, aki leszek.
És, ha személyessé akarjuk tenni - mert Mózesnek is nagyon személyes volt - "ha bizalmat adsz nekem én az vagyok, aki mindvégig veled leszek".

Hatalmas ígéret nem?! Ha ma a szeretõ Istent választod és a közösségére törekszel Õ soha el nem hagy!

BiZz!

Lazits kicsit, nézd meg ezeket a csodálatos orosz templomokat!
vagy olvass tovább!